CCD Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Despre noi Cursuri Ştiri Biblioteca CDI RED Legături utile Contact
Oferta - în ordinea alfabetică a titlurilor Oferta / titluri Oferta - în ordinea crescătoare a codurilor Oferta / coduri Cursuri - Calendarul cursurilor Calendar Cursuri - Instrucţiuni pentru înscrieri online Înscrieri online Cursuri - Responsabilii cu Formarea Continuă RFC Cursuri - Documente ofertă (descărcare / download) Documente ofertă ANF
Sunteți aici: Prima paginăCursuriOferta / coduri
Programe de formare continuă

Oferta curentă (descărcare)

Noutăți cursuri (știri)

Înscrieri online (formular de înscriere)

Știri importante

Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar - C88
02.02.2018, 202 vizualizări, 1 voturi

Debutul programului de formare continuă ,,Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar'' - 2018

NOU! Curs de limbă engleză
19.01.2018, 280 vizualizări, 0 voturi

CCD Hunedoara organizează un curs de limbă engleză, susţinut de către formatori acreditaţi de British Council.

Resurse Educaționale Deschise - invitație
18.01.2018, 178 vizualizări, 0 voturi

CCD Hunedoara primește materiale de învățare RED (Resurse Educaționale Deschise).

Cele mai recente știri

Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar - C88 »

NOU! Curs de limbă engleză »

Materiale RED publicate în decembrie 2017 »

Resurse Educaționale Deschise - invitație »

Expert achiziții publice SEAP »


Cele mai vizualizate știri

NOU! Oferta de programe a C.C.D. Hunedoara (2015-2016) »

Curs de specializare - expert accesare fonduri structurale »

Structura anului școlar 2014-2015 »

Se derulează cursurile de pregătire pentru definitivat 2014 »

Cursuri cu credite, 2015-2016 »


Cele mai votate știri

Cursurile ID - 2015 »

Curs de specializare - expert accesare fonduri structurale »

Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar - C88 »

Grupuri de lucru pentru acreditarea de programe de formare continuă »

NOU! Oferta de programe a C.C.D. Hunedoara (2015-2016) »


Descărcare documente

Documente manageriale
Principalele documente manageriale.

Legislație
Legislație și documente manageriale.

Oferta
Oferta CCD Hunedoara.

Biblioteca
Biblioteca CCD Hunedoara.

CDI
Documentele CDI.

Carte de vizită
Carte de vizită virtuală (VCF).

RED
Resurse Educaționale Deschise.
Oferta anului școlar 2017-2018


Oferta curentă (2017-2018) în ordinea codurilor Cxx.


C01
Abilitare curriculară pe discipline: Limba și Literatura Română
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C02
Abilitare curriculară pe discipline: Limbi moderne
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C03
Abilitare curriculară: Învățământ în limbile minorităților
Minoritatea maghiară
55 lei
avizat
C04
Abilitare curriculară pe discipline: Matematică
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C05
Abilitare curriculară pe discipline: Fizică
Schimbarea paradigmei în predarea fizicii
55 lei
avizat
C06
Abilitare curriculară pe discipline: Biologie
Repere metodologice privind evaluările naționale la biologie
55 lei
avizat
C07
Abilitare curriculară pe discipline: Chimie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C08
Abilitare curriculară pe discipline: Istorie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C09
Abilitare curriculară pe discipline: Geografie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C10
Abilitare curriculară pe discipline: Socio-umane (Educație socială)
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C11
Abilitare curriculară pe discipline: Religie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C12
Abilitare curriculară pe discipline: Arte
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C13
Abilitare curriculară pe discipline: Educație fizică și Sport
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C14
Abilitare curriculară pe discipline: Educație Tehnologică
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C15
Abilitare curriculară pe discipline: Tehnice (CDL)
.
55 lei
avizat
C16
Abilitare curriculară pe discipline: Informatică și TIC
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a
55 lei
avizat
C17
Abilitare curriculară pe discipline: Consiliere și orientare (dezvoltare profesională)
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu
55 lei
avizat
C18
Abilitare curriculară: Învățământ preșcolar

55 lei
avizat
C19
Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

55 lei
avizat
C20
Abilitare curriculară: Învățământ primar

55 lei
avizat
C21
Abilitare curriculară: Învățământ special

55 lei
avizat
C23
Abilitare curriculară: ,,A Doua Şansă'' - modulul I + modulul II

150 lei
avizat
C24
Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor din IPT

55 lei
avizat
C25
Utilizarea eficientă a timpului școlar
Curs ID
20 lei
avizat
C26
Curs de pregătire pentru candidații la examenul de definitivat și gradul didactic II
Pedagogie și elemente de Psihologia educației
130 lei
avizat
C27
Strategii de dezvoltare a motivației la nativii digitali

65 lei
avizat
C28
Alternativele educaționale (Step by Step)
Inspirație și creativitate prin exemple de bună practică
55 lei
avizat
C29
Curs practic de predare interactivă și învățare prin cooperare

65 lei
avizat
C30
Demers motivațional pentru cadrele didactice din mediul rural

55 lei
avizat
C31
Management și consiliere pentru educație timpurie

90 lei
avizat
C32
Repere ale managementului clasei
Curs ID
20 lei
avizat
C33
Metode practice de identificare, analiză și tratare a riscurilor și a riscurilor de corupție
Conform noilor prevederi legislative
80 lei
avizat
C34
Organizarea și funcționarea programului ,,Școală după școală'' (SDS) conform noii metodologii

80 lei
avizat
C35
Evaluarea internă și externă a stadiului implementării standardelor de control intern managerial
Sistemul de control intern managerial
55 lei
avizat
C36
Management educațional și leadership în educație

55 lei
avizat
C37
Evaluarea internă a calității educației în unitățile de învățământ

55 lei
avizat
C38
Integrarea controlului financiar preventiv propriu în sistemul de control intern managerial

55 lei
avizat
C39
Managementul riscurilor, proceduri și guvernanță în unitățile de învățământ preuniversitar și conexe
Guvernanță și control managerial în unitățile de învățământ preuniversitar
55 lei
avizat
C40
Laborant

55 lei
avizat
C41
REVISAL în unitățile școlare
Formarea operatorilor. Management juridic
55 lei
avizat
C42
EDUSAL în unitățile școlare

55 lei
avizat
C43
Legea salarizării unitare - strategii de implementare

55 lei
avizat
C44
Achiziții publice și inventarierea patrimoniului

55 lei
avizat
C45
Gestionarea și completarea actelor de studii

55 lei
avizat
C46
Formare utilizatori de aplicație CONCRET
Baza națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar
55 lei
avizat
C47
Tehnici de predare-învățare și evaluare digitale

55 lei
avizat
C48
Utilizarea resurselor digitale și a tablelor SMART în educație

55 lei
avizat
C49
Introducere în utilizarea instrumentelor Google Drive pentru educație

55 lei
avizat
C50
Construcția participativă de metacompetențe prin intermediul instrumentelor digitale

55 lei
avizat
C51
Inițiere în biblioteconomie
Metodologia activităților în biblioteca școlară
135 lei
avizat
C52
Tehnici de comunicare. Deschiderea CDI-ului către comunitate

55 lei
avizat
C53
Sunt cetățean european. Îmi cunosc drepturile

55 lei
avizat
C54
Drept umanitar internațional

55 lei
avizat
C55
Educație pentru drepturile copilului

55 lei
avizat
C56
Metodologia programelor Erasmus+ (2014-2020)

55 lei
avizat
C57
Inițiere în scrierea proiectelor educaționale
Dezvoltarea personală prin abordarea constructivă a modalităților de implementare, relaționare și acțiune ca parte în cadrul unei echipe de implementare a proiectelor educative
55 lei
avizat
C58
Strategii de combatere a absenteismului și abandonului școlar

55 lei
avizat
C59
Educație pentru egalitatea de șanse

55 lei
avizat
C60
Pregătire și dezvoltare de competențe pentru învățământul diferențiat

55 lei
avizat
C61
Educație anticorupție în școală și comunitate

55 lei
avizat
C62
Gestionarea situațiilor conflictuale în spațiul școlar

55 lei
avizat
C63
Educație economică și antreprenorială pentru copii și tineret

55 lei
avizat
C64
Competență în mass-media

55 lei
avizat
C65
CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ

55 lei
avizat
C66
Caracterul - o prioritate în educaţie
Character First!
55 lei
avizat
C67
Managementul activităților de formare continuă, dezvoltare profesională și personală

55 lei
avizat
C68
Management și consiliere pentru cariera didactică

45 lei
avizat
C69
Modalități de abordare a copiilor cu tulburări specifice de învățare

80 lei
avizat
C70
Program de formare pentru asigurarea calității în educație
Strategii de motivare a profesorilor și schimbarea atitudinii acestora
90 lei
avizat
C71
Elemente de educație juridică și valori constituționale

150 lei
avizat
C72
Profesorii metodiști și inspecția școlară

55 lei
avizat
C73
Curs practic de Limba engleză - inițiere
Pentru începători - 3 module a câte 20 de ore. Formatori acreditaţi de British Council.
200 lei
avizat
C74
Curs practic de Limba germană - inițiere
Pentru începători - 3 module a câte 20 de ore
200 lei
avizat
C75
Curs practic de Limba franceză - inițiere
Pentru începători - 3 module a câte 20 de ore
200 lei
avizat
C76
Modul Psihopedagogic, nivelul I
Curs postuniversitar. OM 4294/22.08.02 / Decizie ARACIS 18.03.06
1350 lei
acreditat
C77
Modul Psihopedagogic, nivelul II
Curs postuniversitar. OM 4294/22.08.02 / Decizie ARACIS 18.03.06
1350 lei
acreditat
C78
Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional
OMENCS 3633/12.04.2016
150 lei
acreditat
C79
Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă
OMENCS 3150/30.01.2015
190 lei
acreditat
C80
IC3 - Educator pentru școala digitală
CCD HUNEDOARA - Centru de testare Certipro Education
550 lei
acreditat
C81
Evaluare pentru evoluția în cariera didactică
OMEN 5990 din 16.12.2015
350 lei
acreditat
C82
Leadership, management și comunicare în organizația școlară
OMENCS 5990/16.12.2015
190 lei
acreditat
C83
Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învățământul preuniversitar
OMEN 3136/25.01.2017
300 lei
acreditat
C84
Educație non formală pentru școala ALTFEL
OMEN 6217/23.12.2016
290 lei
acreditat
C85
Management educațional
OMECS 5990/16.12.2015
400 lei
acreditat
C86
Perspective SOCEM: dezvoltarea social-cognitivă și emoțională la copii și adolescenți
OMECTS nr. 3150/ 30.01.2015 - Managementul resurselor și situațiilor problematice în context educațional
400 lei
acreditat
C87
JOBS - FORMAREA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR

170 lei
acreditat
C88
Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar
Metodist, OMEN 3905 din 18.07.2014
280 lei
acreditat
C89
Management de proiect

300 lei
urmeaza
C90
Operator introducere, validare și prelucrare date
COR 413201
300 lei
autorizat
C91
Formator
COR 242401
300 lei
autorizat
C92
Manager de proiect
COR 242101
300 lei
autorizat
C93
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE SEAP
COR 214946
500 lei
autorizat
C94
Comunicare în limba engleză
Program de specializare
450 lei
autorizat
C95
Strategii ale învățării experiențiale
OMEN 6217 din 23.12.2016
250 lei
acreditat
C96
Lions Quest – Aptitudini pentru adolescență

0 lei
avizat
Toate drepturile rezervate
©
2013-2017 C.C.D. Hunedoara
1.014.085
de vizite din
01-01-2015
Despre noi

Prezentarea CCD
Echipa CCD
Filialele CCD
Parteneriate
Legislaţie
Documente manageriale
Presa despre noi
Summary
Cursuri

Oferta / titluri
Oferta / coduri
Calendar
Înscrieri online
RFC
Documente ofertă
ANF
Ştiri

Noutăţi cursuri
Ştiri externe
Miscellanea
Ştiri CDI
Comunicate de presă
Biblioteca

Biblioteca CCD
Biblioteci şcolare
Documente biblioteci
Editura
CDI

Prezentare CDI
Lista CDI
Documente CDI
RED

Prezentarea RED
Documente RED
Materiale RED
Legături utile

CCD
Şcoli
Educaţionale
Presa
Contact

Carte de vizită
Hartă
Mesaje
Twitter
Facebook
Şuetă