CCD Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Despre noi Cursuri Ştiri Biblioteca CDI Legături utile Contact
Oferta - în ordinea alfabetică a titlurilor Oferta / titluri Oferta - în ordinea crescătoare a codurilor Oferta / coduri Cursuri - Calendarul cursurilor Calendar Cursuri - Instrucţiuni pentru înscrieri online Înscrieri online Cursuri - Responsabilii cu Formarea Continuă RFC Cursuri - Documente ofertă (descărcare / download) Documente ofertă ANF
Sunteți aici: Prima paginăCursuriOferta / coduri
Programe de formare continuă

ANF (Analiza Nevoilor de Formare - NOU)

Oferta curentă (descărcare)

Noutăți cursuri (știri)

Înscrieri online (formular de înscriere)

Știri importante

Studiul nevoilor de formare - 2017
21.07.2017, 2 vizualizări, 0 voturi

Studiul nevoilor de formare (ANF), pentru o mai bună fundamentare a Ofertei de programe 2017-2018.

Program masteral în domeniul consilierii psihologice la UBB Cluj-Napoca - 2017
11.07.2017, 38 vizualizări, 0 voturi

Înscrieri la Programul masteral Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană - UBB Cluj-Napoca, sesiunea iulie 2017.

Cele mai recente știri

Studiul nevoilor de formare - 2017 »

Program masteral în domeniul consilierii psihologice la UBB Cluj-Napoca - 2017 »

Guvernanță și control managerial în unitățile de învățământ preuniversitar - 2017 »

Festivalul Internațional de Educație FIEdu - 2017 »

Cercul metodic al bibliotecarilor școlari din Valea Jiului »


Cele mai vizualizate știri

NOU! Oferta de programe a C.C.D. Hunedoara (2015-2016) »

Curs de specializare - expert accesare fonduri structurale »

Structura anului școlar 2014-2015 »

Se derulează cursurile de pregătire pentru definitivat 2014 »

Cursuri cu credite, 2015-2016 »


Cele mai votate știri

Cursurile ID - 2015 »

Curs de specializare - expert accesare fonduri structurale »

Grupuri de lucru pentru acreditarea de programe de formare continuă »

NOU! Oferta de programe a C.C.D. Hunedoara (2015-2016) »

Noua ofertă de programe la Casa Corpului Didactic Hunedoara »


Descărcare documente

Documente manageriale
Principalele documente manageriale

Legislație
Legislație și documente manageriale.

Oferta
Oferta CCD Hunedoara.

Biblioteca
Biblioteca CCD Hunedoara.

CDI
Documentele CDI.

Carte de vizită
Carte de vizită virtuală (VCF).
Oferta anului școlar 2016-2017


Oferta curentă (2016-2017) în ordinea codurilor Cxx.


C01
Abilitare curriculară pe discipline: Limba și Literatura Română

55 lei
avizat
C02
Abilitare curriculară pe discipline: Limbi moderne

55 lei
avizat
C03
Abilitare curriculară: Învățământ în limbile minorităților
Minoritatea maghiară
55 lei
avizat
C04
Abilitare curriculară pe discipline: Matematică

55 lei
avizat
C05
Abilitare curriculară pe discipline: Fizică
Schimbarea paradigmei în predarea fizicii
55 lei
avizat
C06
Abilitare curriculară pe discipline: Biologie-Chimie
Repere metodologice privind evaluările naționale la biologie
55 lei
avizat
C07
Abilitare curriculară pe discipline: Istorie

55 lei
avizat
C08
Abilitare curriculară pe discipline: Geografie

55 lei
avizat
C09
Abilitare curriculară pe discipline: Socio-umane

55 lei
avizat
C10
Abilitare curriculară pe discipline: Religie

55 lei
avizat
C11
Abilitare curriculară pe discipline: Arte

55 lei
avizat
C12
Abilitare curriculară pe discipline: Educație fizică și Sport

55 lei
avizat
C13
Abilitare curriculară pe discipline: Tehnice

55 lei
avizat
C14
Abilitare curriculară pe discipline: Informatică

55 lei
avizat
C15
Abilitare curriculară pe discipline: Consiliere și orientare
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu
55 lei
avizat
C16
Abilitare curriculară: Învățământ preșcolar

55 lei
avizat
C17
Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

55 lei
avizat
C18
Abilitare curriculară: Învățământ primar

55 lei
avizat
C19
Abilitare curriculară: Învățământ special

55 lei
avizat
C20
Abilitare curriculară: ,,A Doua Şansă''

55 lei
avizat
C21
Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale la disciplinele din programele de examene naționale

55 lei
avizat
C22
Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor din IPT

55 lei
avizat
C23
Activitatea la clasă - laborator de creativitate
Curs ID
65 lei
avizat
C24
Curs de pregătire pentru candidații la examenul de definitivat și gradul didactic II
Pedagogie și elemente de Psihologia educației
120 lei
avizat
C25
Strategii de dezvoltare a motivației la nativii digitali

65 lei
avizat
C26
Curs practic de predare interactivă și învățare prin cooperare

65 lei
avizat
C27
Demers motivațional pentru cadrele didactice din mediul rural

55 lei
avizat
C28
Management și consiliere pentru educație timpurie

90 lei
avizat
C29
Abilități de viață – cheia succesului personal, școlar și profesional
Curs ID
65 lei
avizat
C30
Evaluarea internă și externă a stadiului implementării standardelor de control intern managerial
Sistemul de control intern managerial
55 lei
avizat
C31
Management educațional și leadership în educație

55 lei
avizat
C32
Evaluarea internă a calității educației în unitățile de învățământ

55 lei
avizat
C33
Managementul riscurilor, proceduri și guvernanță în unitățile de învățământ preuniversitar și conexe
Guvernanță și control managerial în unitățile de învățământ preuniversitar
55 lei
avizat
C34
Laborant

55 lei
avizat
C35
REVISAL în unitățile școlare
Formarea operatorilor. Management juridic
55 lei
avizat
C36
EDUSAL în unitățile școlare

55 lei
avizat
C37
Achiziții publice și inventarierea patrimoniului

55 lei
avizat
C38
Acte de studii, comunicare și flux informațional
Managementul muncii de secretariat
55 lei
avizat
C39
Formare utilizatori de aplicație CONCRET
Baza națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar
55 lei
avizat
C40
Tehnici de predare-învățare și evaluare digitale

55 lei
avizat
C41
Utilizarea tehnologiilor moderne în predarea limbii engleze

55 lei
avizat
C42
Utilizarea resurselor digitale și a tablelor SMART în educație

55 lei
avizat
C43
Introducere în utilizarea instrumentelor Google Drive pentru educație

55 lei
avizat
C44
Construcția participativă de metacompetențe prin intermediul instrumentelor digitale

55 lei
avizat
C45
Inițiere în biblioteconomie
Metodologia activităților în biblioteca școlară
55 lei
avizat
C46
Tehnici de comunicare. Deschiderea CDI-ului către comunitate

55 lei
avizat
C47
Sunt cetățean european. Îmi cunosc drepturile

55 lei
avizat
C48
Drept umanitar internațional

55 lei
avizat
C49
Educație pentru drepturile copilului

55 lei
avizat
C50
Metodologia programelor Erasmus+ (2014-2020)

55 lei
avizat
C51
Inițiere în scrierea proiectelor educaționale
Dezvoltarea personală prin abordarea constructivă a modalităților de implementare, relaționare și acțiune ca parte în cadrul unei echipe de implementare a proiectelor educative
55 lei
avizat
C52
Strategii de combatere a absenteismului și abandonului școlar

55 lei
avizat
C53
Educație pentru egalitatea de șanse

55 lei
avizat
C54
Pregătire și dezvoltare de competențe pentru învățământul diferențiat

55 lei
avizat
C55
Educație anticorupție în școală și comunitate

55 lei
avizat
C56
Elemente de optimizare în prevenirea consumului de droguri la elevi

55 lei
avizat
C57
Gestionarea situațiilor conflictuale în spațiul școlar

55 lei
avizat
C58
Educație economică și antreprenorială pentru copii și tineret

55 lei
avizat
C59
Competență în mass-media

55 lei
avizat
C60
Consiliere educațională pentru elevi

55 lei
avizat
C61
Caracterul - o prioritate în educaţie
Character First! Program online
55 lei
avizat
C62
Managementul activităților de formare continuă, dezvoltare profesională și personală

55 lei
avizat
C63
Management și consiliere pentru cariera didactică

45 lei
avizat
C64
Profesorii metodiști și inspecția școlară

55 lei
avizat
C65
Curs practic de Limba engleză - inițiere
Pentru începători
195 lei
avizat
C66
Curs practic de Limba germană - inițiere
Pentru începători
195 lei
avizat
C67
Curs practic de Limba franceză - inițiere
Pentru începători
195 lei
avizat
C68
Managementul conflictelor în mediul școlar
Nivelul II - OM 3365/29.04.2014
170 lei
acreditat
C69
Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar
Metodist, OMEN 3905 din 18.07.2014
250 lei
acreditat
C70
Modul Psihopedagogic, nivelul I
Curs postuniversitar. OM 4294/22.08.02 / Decizie ARACIS 18.03.06
1350 lei
acreditat
C71
Modul Psihopedagogic, nivelul II
Curs postuniversitar. OM 4294/22.08.02 / Decizie ARACIS 18.03.06
1350 lei
acreditat
C72
Educație antreprenorială
OMEN 5550/21.11.2013
190 lei
acreditat
C73
Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă
OMENCS 3150/30.01.2015
190 lei
acreditat
C74
IC3 - Educator pentru școala digitală
CCD HUNEDOARA - Centru de testare Certipro Education
550 lei
acreditat
C75
Evaluare pentru evoluția în cariera didactică
OMEN 5990 din 16.12.2015
350 lei
acreditat
C76
Leadership, management și comunicare în organizația școlară
OMENCS 5990/16.12.2015
190 lei
acreditat
C77
Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional
OMENCS 3633/12.04.2016
150 lei
acreditat
C78
Pedagogie. Curriculum, instruire, evaluare. Abordări inovative

350 lei
acreditat
C79
Management educațional și dezvoltare profesională

350 lei
acreditat
C80
Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învățământul preuniversitar
în curs de acreditare
350 lei
urmeaza
C81
Educație non formală pentru școala ALTFEL
în curs de acreditare
350 lei
urmeaza
C82
Management educațional
Ordinul MENCS 5990/2015
400 lei
acreditat
C83
Operator introducere, validare și prelucrare date
COR 413201
300 lei
autorizat
C84
Formator
COR 242401
280 lei
autorizat
C85
Manager de proiect
COR 242101
300 lei
autorizat
C86
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
COR 242213
300 lei
autorizat
C87
Comunicare în limba engleză
Program de specializare
450 lei
autorizat
C88
Bibliotecar
COR 441101
499 lei
autorizat
C89
Predarea și evaluarea competențelor în învățământul profesional și tehnic
Abilitare curriculară pentru disciplinele din aria curriculară Tehnologii
55 lei
avizat
C90
Dezvoltare profesională și personală de succes

55 lei
avizat
C91
Abilitare curriculară: Învățământ incluziv

55 lei
avizat
C92
Perspective SOCEM: dezvoltarea social-cognitivă și emoțională la copii și adolescenți
Managementul resurselor și situațiilor problematice în context educațional
400 lei
acreditat
C94
Noțiuni fundamentale de igienă

120 lei
autorizat
Toate drepturile rezervate
©
2013-2017 C.C.D. Hunedoara
753.469
de vizite din
01-01-2015
Despre noi

Prezentarea CCD
Echipa CCD
Parteneriate
Legislaţie
Documente manageriale
Presa despre noi
Summary
Cursuri

Oferta / titluri
Oferta / coduri
Calendar
Înscrieri online
RFC
Documente ofertă
ANF
Ştiri

Noutăţi cursuri
Ştiri externe
Miscellanea
Ştiri CDI
Comunicate de presă
Biblioteca

Biblioteca CCD
Biblioteci şcolare
Documente biblioteci
Editura
CDI

Prezentare CDI
Lista CDI
Documente CDI
Legături utile

CCD
Şcoli
Educaţionale
Presa
Contact

Carte de vizită
Hartă
Mesaje
Twitter
Facebook
Şuetă